Dofinansowanie z Unii Europejskiej 2018-10-08T17:39:45+00:00

Firma DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną realizuje projekt pn. „Proinnowacyjne usługi doradcze w rozwoju działalności firmy DOMTOM” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Wysokość dofinansowania wynosi 321 250 zł. Celem projektu jest zakup doradztwa w zakresie uruchomienia nowego obszaru działalności Wnioskodawcy.