Projekty UE 2019-10-02T15:40:12+00:00

Firma Tomasz Antkiewicz DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Proinnowacyjne usługi doradcze w rozwoju działalności firmy DOMTOM – projekt nr: POIR.02.03.01-12-0032/18
Cel projektu: zakup doradztwa w zakresie uruchomienia nowego obszaru działalności firmy – produkcji i sprzedaży ekologicznych środków czystości.
Dofinansowanie projektu z UE: 321 250,00 zł