Skip to content

Plan higieny

Czystość jest podstawowym i nieodzownym elementem w działalności zarówno każdego podmiotu w szeroko pojętej gastronomii jak i jednostek publicznych. Od 2004 roku w Polsce obowiązują zasady narzucone przez HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), której jednym z głównych elementów jest prawidłowość i skuteczność prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących. GHP narzuca w tym zakresie procedury a jedną z nich jest właśnie Plan higieny. 

W ramach tego dokumentu pracownicy dostają dokładne procedury postępowania podczas czyszczenia i dezynfekcji powierzchni: procedura mycia i dezynfekcji, wykaz środków stosowanych w obiekcie, harmonogram mycia i dezynfekcji, formularze operacyjne- arkusze mycia i dezynfekcji, instrukcje (mycia bieżącego, okresowego i dezynfekcji, utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie pracy oraz higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy), Karty Charakterystyki, Karty Techniczne. 

Przygotowujemy profesjonalną dokumentację według wytycznych norm HACCP. Wtajemniczeni wiedzą ile cierpliwości i pracy wymaga jej przygotowanie.
Mamy w tym 15-letnie doświadczenie.
Sprzedaż jest tylko fragmentem naszych działań – stawiamy na kompleksową obsługę Klientów. Znamy ich potrzeby i wspieramy w realizacji codziennych obowiązków.

Baza wiedzy

logo stamp Plan higieny

Umów spotkanie